Mosty i korony w stomatologii – co to takiego?

Mosty i korony zaliczane są do uzupełnień protetycznych wykorzystywanych w stomatologii w momencie, w którym pacjent nie posiada własnego uzębienia. Wpływają na ogólną estetykę, ale przede wszystkim podnoszą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Do wyboru jest kilka rozwiązań, a ich zastosowanie uzależnione jest od decyzji lekarza oraz możliwości.

Czym jest korona zębowa?

Korona zębowa to rodzaj uzupełnienia protetycznego, która przeznaczona jest do odbudowy pojedynczych zębów, zniszczonych na skutek działania próchnicy, złamania lub innego uszkodzenia. Zabieg odbudowy zęba przy pomocy korony polega na nałożeniu na część zęba nakładki, a w przypadku, kiedy nie ma możliwości wykorzystania jego części, stosuje się implant. Dostępne są korony wykonane z różnych materiałów. Do najlepszych i najbardziej trwałych zalicza się korony pełnoceramiczne - stosuje się je do odbudowy zębów przednich. W protetyce stosowane są też korony porcelanowe na podbudowie ze stali stomatologicznej lub złocie oraz korony kompozytowe i akrylowe. Te ostatnie traktowane są jako rozwiązania tymczasowe.

most

Czym jest most w protetyce?

W protetyce stomatologicznej stosuje się także mosty dentystyczne. Służą one do wypełnienia większych ubytków w uzębieniu przy wykorzystaniu istniejących zębów. Każdy most dentystyczny składa się z przęsła oraz filarów, które stanowią zdrowe zęby. Na nich mocuje się most. Przęsło to korony zębowe wypełniające ubytki w brakujących zębach pacjenta. Mosty mogą być wykonane z różnych materiałów. Najniższą trwałością cieszą się mosty wykonane z kompozytu oraz akrylu, a najwyższą w przypadku mostów porcelanowych i pełnoceramicznych.

Korona czy most? Jakie uzupełnienie wybrać?

Każde uzupełnienie protetyczne należy skonsultować z dentystą. On na podstawie oceny stanu uzębienia podejmie decyzję o zastosowaniu mostu lub korony. Trzeba pamiętać, że koronę zakłada się na pojedyncze braki w uzębieniu. Most natomiast w przypadku więcej niż jednego ubytku.